CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
CS:GO Weapon 2
กล่องที่จะเปิด:1
กล่องที่จะเปิด:1
กล่องที่จะเปิด:2
กล่องที่จะเปิด:3
กล่องที่จะเปิด:4
กล่องที่จะเปิด:5
กล่องประกอบด้วย
Scorched
Gut Knife - Scorched
Gut Knife
Cold Blooded
P90 - Cold Blooded
P90
Serum
USP-S - Serum
USP-S
Blood in the Water
SSG 08 - Blood in the Water
SSG 08
Case Hardened
Five-SeveN - Case Hardened
Five-SeveN
Crimson Web
SCAR-20 - Crimson Web
SCAR-20
Hypnotic
MP9 - Hypnotic
MP9
Hemoglobin
Dual Berettas - Hemoglobin
Dual Berettas
Graphite
Nova - Graphite
Nova
Blood Tiger
M4A1-S - Blood Tiger
M4A1-S
Blue Titanium
Tec-9 - Blue Titanium
Tec-9
Hexane
FAMAS - Hexane
FAMAS
Hive
P250 - Hive
P250